Schoorvoetend begonnen wij in 2003, in het Europees jaar van mensen met een handicap met het organiseren van tochten. De Scootmobielclub Valkenswaard werd opgericht op 7 juli 2005 onder de naam “Scoot op route “.

De vereniging telt momenteel ruim 70 personen die in het dagelijkse leven vanwege hun handicap of lichamelijke beperking gebruik moeten maken van een scootmobiel en heeft haar bestaansrecht intussen dubbel en  dwars bewezen.

Sinds 18 oktober 2008 is de Scootmobielclub Valkenswaard een officiële vereniging met eigen statuten en welke ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel Oost Brabant.


Een van de voornaamste doelstellingen is de gehandicapten uit hun sociaal isolement te halen door onderling contact te bevorderen en het ontplooien van activiteiten die er op gericht zijn de scootmobielgebruikers meer veiligheid en plezier aan te bieden en door regelmatig eenvoudige tochten te organiseren in de fantastische en bosrijke omgeving van Valkenswaard en de Kempen.


Om niemand uit te sluiten worden de tochten georganiseerd naar capaciteit van de scootmobiel en de mogelijkheden van de berijder, in verband met zijn of haar handicap Deelname aan deze tochten is groot en een enthousiaste groep scootmobielrijders zien altijd weer uit naar een volgende activiteit. Indien mogelijk geven we aan deze tochten nog een educatief karakter Zo hebben we een bezoek gebracht aan het prehistorisch dorp, het Openlucht museum in Eindhoven, het Papagaaien opvangcentrum in Oerle, het Bakkerijmuseum in Luijksgestel en het museum 50 jaar weverij De Ploeg in Bergeijk.


Door deze tochten  leert men vrijer met de scootmobiel om gaan. Dit maakt de scoot-mobielberijders zelfstandiger en meer in staat om zelf iets te ondernemen, zoals familiebezoek of wat ook belangrijk is zelf boodschappen doen.

Bovendien besteden wij samen met Veilig Verkeer afd. Valkenswaard, veel aandacht aan verkeersveiligheid, rijvaardigheid en behendigheid voor de scootmobielberijder.

Dit gebeurt allemaal met de geweldige inzet en medewerking van het bestuur, de vrijwilligers welke als verzorgers de deelnemers begeleiden en de vrijwilligers welke als verkeersregelaars de tochten begeleiden. Zij doen dit gaarne en met een geweldige inzet en het bestuur en de deelnemers zijn deze mensen erg dankbaar en zeer erkentelijk. Ze zijn voor onze vereniging onmisbaar.


Zo is onze vereniging in 2008 en 2009 genomineerd voor de vrijwilligersprijs van de Gemeente Valkenswaard.